Dorpshuis Harreveld verrast vrijwilligers met 1.5m kerstattentie

Ook in Dorpshuis ’t Kempken is niet onopgemerkt gebleven dat 2020 een vreemd jaar was. Normaal gesproken bruist de woonkamer van Harreveld alle dagen van de week. Dit jaar was de deur vaker gesloten dan geopend. Geen vergaderingen, trainings- oefenavonden, mini soos, met etten, KBO-middagen, koersbal, volleybal wedstrijden, badminton, kaartavonden, vrienden-schiet-toernooi, gym-,  toneel-, harmonieuitvoeringen, pronkzitting en sinterklaas intocht. Gelukkig mocht de BSO zijn activiteiten voortzetten en ook de schoolgym en de sporten voor de jeugd konden grotendeels doorgang vinden. Ook mogen we terug kijken op een heel mooi beachvolley-seizoen. Er mochten danwel geen competities georganiseerd worden, maar met in achtneming van de nodige hygiëne maatregelen heeft menig volleyballer uit Harreveld en omstreken regelmatig met de blote voeten in de zandbak kunnen staan voor een trainingspotje.

Het dorpshuis draait geheel op vrijwilligers. De roosters voor schoonmaak en bardienst waren zoals gebruikelijk telkens gereed. Iedereen stond paraat om zijn steentje bij te dragen. Maar helaas vaak tevergeefs, omdat de deuren gesloten moesten blijven. Afgelopen week heeft het dorpshuisbestuur alle vrijwilligers bedankt en een kerstgroet gebracht vergezeld van een corona-proof attentie van 1.5 meter lang. We hopen elkaar in 2021 vaker te mogen ontmoeten. In elk geval wensen we iedereen  een voorspoedig en vooral gezond 2021.

Bestuur Dorpshuis ‘t Kempken

Update Corona

Omdat we vragen krijgen een kort bericht over de gevolgen van de nu geldende corona maatregelen voor het Dorpshuis.

Het dorpshuis is gesloten voor alle activiteiten met uitzondering voor de BSO en het sporten van de jeugd tot 18 jaar. Zij kunnen daarbij geen gebruik maken van de kleed- en douchruimten want deze zijn gesloten.

Vervolg BHV-cursus

Allereerst wenst het Dorpshuisbestuur u allen nog een gezond en voorspoedig 2020 toe.

Naar aanleiding van de BHV-herhalingscursus die we op 15 november j.l. hebben georganiseerd, vragen we uw aandacht voor het volgende:.

Tijdens de herhalingscursus zijn 11 personen op herhaling geweest, waarmee ze de beginselen van EHBO, Reanimatie en Brand en ontruiming weer hebben opgefrist. Doordat we de cursus in het dorpshuis hebben gehouden, konden een aantal specifieke situaties van het Dorpshuis onder de aandacht gebracht worden. De herhalingscursus is ook gegeven aan een aantal personen die geen betrokkenheid hebben met het Dorpshuis. Voor hen was de cursus ook waardevol. De cursus duurde van 8.30 tot 12.30 uur; de vaart zat er lekker in.

Inmiddels hebben zich een aantal personen aangemeld voor een beginnerscursus. Zodra de groep uit tenminste 15 (max 20) personen bestaat, gaan we in overleg een datum plannen. Een beginnerscursus zal een gehele dag duren (globaal van 8.30 tot 17.00). Zoals reeds gemeld is deze BHV-cursus voor iedereen interessant, die hetzij zakelijk danwel privé de basisbeginselen van EHBO, Reanimatie en Brand en ontruiming wil of moet aanleren.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar dorpshuis@harreveld.nl

Mocht u in het verleden al een BHV-cursus gevolgd hebben, en toe zijn aan een herhaling (halve dag), dan kunt u zich eveneens aanmelden op bovengenoemd mailadres. Bij voldoende opgaaf organiseren we ook een herhalingscursus.

De kosten voor een beginnerscursus bedragen ca €200,-. Een herhalingscursus bedraagt ca €100,-. Indien u zich na het volgen van de BHV-cursus aanmeldt bij de BHV-poule van het Dorpshuis, dan zullen de kosten van de cursus geheel danwel deels door het Dorpshuis betaald worden. E.e.a. zal afhangen van het aantal aanmeldingen.

We horen graag van u.

Met vriendelijke groet.

Namens het dorpshuisbestuur

Patrick Taken (06-81436602)