Vervolg BHV-cursus

Allereerst wenst het Dorpshuisbestuur u allen nog een gezond en voorspoedig 2020 toe.

Naar aanleiding van de BHV-herhalingscursus die we op 15 november j.l. hebben georganiseerd, vragen we uw aandacht voor het volgende:.

Tijdens de herhalingscursus zijn 11 personen op herhaling geweest, waarmee ze de beginselen van EHBO, Reanimatie en Brand en ontruiming weer hebben opgefrist. Doordat we de cursus in het dorpshuis hebben gehouden, konden een aantal specifieke situaties van het Dorpshuis onder de aandacht gebracht worden. De herhalingscursus is ook gegeven aan een aantal personen die geen betrokkenheid hebben met het Dorpshuis. Voor hen was de cursus ook waardevol. De cursus duurde van 8.30 tot 12.30 uur; de vaart zat er lekker in.

Inmiddels hebben zich een aantal personen aangemeld voor een beginnerscursus. Zodra de groep uit tenminste 15 (max 20) personen bestaat, gaan we in overleg een datum plannen. Een beginnerscursus zal een gehele dag duren (globaal van 8.30 tot 17.00). Zoals reeds gemeld is deze BHV-cursus voor iedereen interessant, die hetzij zakelijk danwel privé de basisbeginselen van EHBO, Reanimatie en Brand en ontruiming wil of moet aanleren.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar dorpshuis@harreveld.nl

Mocht u in het verleden al een BHV-cursus gevolgd hebben, en toe zijn aan een herhaling (halve dag), dan kunt u zich eveneens aanmelden op bovengenoemd mailadres. Bij voldoende opgaaf organiseren we ook een herhalingscursus.

De kosten voor een beginnerscursus bedragen ca €200,-. Een herhalingscursus bedraagt ca €100,-. Indien u zich na het volgen van de BHV-cursus aanmeldt bij de BHV-poule van het Dorpshuis, dan zullen de kosten van de cursus geheel danwel deels door het Dorpshuis betaald worden. E.e.a. zal afhangen van het aantal aanmeldingen.

We horen graag van u.

Met vriendelijke groet.

Namens het dorpshuisbestuur

Patrick Taken (06-81436602)